Biografija

Sanja Nikolić rođena je u Splitu 30. januara 1976.

Diplomirala je filozofiju u Beogradu.

Živela je u Splitu, Nišu, Beogradu, Londonu. Trenutno živi i radi u Berlinu.

Prvi roman “Sila i Soni u Berlinu” objavila je za izdavačku kuću LOM, 2018.

biografija sanja nikolic